Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach uchyla decyzję Komendanta Policji.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach, po rozpoznaniu skargi wniesionej przez naszą Kancelarię wydał korzystny wyrok dla naszego klienta, którego reprezentujemy PRO BONO, na mocy którego uchylił decyzje organu I i II Instancji w przedmiocie odmowy ponownego przeliczenia i wypłaty ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy i dodatkowy. Korzystne rozstrzygnięcia stanowią potwierdzenie [...]

Czytaj więcej

Specjalista w prawie zamówień publicznych dołącza do zespołu Ł&W!

Z nieskrywaną radością informujemy, iż do naszego zespołu dołączył znany specjalista w dziedzinie prawa zamówień publicznych – Bartosz Pitak. Członek Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych w Warszawie. Wykładowca studiów podyplomowych z zamówień publicznych w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu. Członek, sekretarz i przewodniczący w kilkuset komisjach przetargowych. Kilkukrotny reprezentant zamawiającego [...]

Czytaj więcej