Pomagamy w sprawach karnych

Świadczymy kompleksowe usługi prawne na każdym etapie postępowania karnego, na rzecz podejrzanych, oskarżonych, a także osób pokrzywdzonych w wyniku czynu zabronionego.

Ponadto świadczymy pomoc w postępowaniu wykonawczym, tj. po uprawomocnieniu się orzeczenia, w tym w zakresie przerwy w wykonaniu kary; wyroku łącznego; warunkowego przedterminowego zwolnienia; dochodzenia odszkodowania za niesłuszne skazanie, tymczasowe aresztowanie lub zatrzymanie; próśb o ułaskawienie; odbywaniu kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego.