Działamy w sektorze administracyjnym

Działamy również w sektorze administracyjnym i regulacyjnym, w tym w sprawach szeroko rozumianego prawa budowlanego, obsłudze prawnej organów administracji publicznej, jak również prowadzimy kompleksową obsługę w postępowaniach przed wojewódzkimi sądami administracyjnymi oraz przed Naczelnym Sądem Administracyjnym.