Stoimy na straży praw autorskich

Posiadamy szerokie doświadczenie i know-how w sprawach i transakcjach, w których istotne są prawa autorskie, w tym dotyczące software, jak również prawa własności przemysłowej, w tym prawa do znaków towarowych i wzorów przemysłowych. Pomagamy chronić własność intelektualną naszych Klientów i reprezentujemy ich w sporach. Doradzamy w zakresie licencjonowania, a także w sporach z własności intelektualnej i nieuczciwej konkurencji. Pomagamy chronić własność intelektualną naszych Klientów.

Sporządzamy, weryfikujemy i opiniujemy umowy z własności intelektualnej, w tym umowy licencyjne oraz przenoszące prawa, w tym w odniesieniu do oprogramowania. Wspieramy naszych Klientów w projektach realizowanych za pośrednictwem Internetu, w tym co do obudowy prawnej serwisów internetowych i działalności prowadzonej on-line.