APLIKANT RADCOWSKI
O mnie

Piotr Rasch

Aplikant radcowski, absolwent seminariów doktorskich na Uniwersytecie SWPS. Zdobywał doświadczenie w Pionie Orzecznictwa Krajowej Administracji Skarbowej, w spółce z branży FMCG oraz dziale prawnym portu lotniczego.

Specjalizuje się w prawie podatkowym, administracyjnym, żywieniowym, oraz lotniczym. Biegle posługuje się językiem angielskim

Potrzebujesz konsultacji?
Zapraszamy do kontaktu.