Prowadzimy sprawy z zakresu prawa konkurencji i prawa konsumenckiego

Świadczymy pomoc prawną i reprezentujemy klientów przed Prezesem UOKiK. Mamy również bogate doświadczenie procesowe obejmujące reprezentację klientów przed sądami powszechnymi i Sądem Najwyższym. Wspieramy klientów w bieżących operacjach biznesowych