Pomoc prawna w sprawach cywilnych, w tym gospodarczych i rodzinnych

Oferujemy kompleksową pomoc w zakresie prawa cywilnego, w tym w zakresie spraw gospodarczych. Nasza pomoc obejmuje doradztwo na etapie przedsądowym, prowadzenie postępowania sądowego (reprezentowanie przed sądem pozwanych, jak i powodów, wnioskodawców oraz uczestników postępowania).

Co więcej wspieramy naszych klientów w szerokorozumianym prawie rodzinnym i opiekuńczym, co obejmuje w szczególności sprawy o rozwód, separację, alimenty, inne sprawy z zakresu stosunków między rodzicami a dziećmi, sprawy o przysposobienie, sprawy z zakresu opieki, sprawy o odebranie osoby podlegającej władzy rodzicielskiej lub pozostającej pod opieką, sprawy dotyczące wykonywania kontaktów z dzieckiem, sprawy z zakresu kurateli.