Odszkodowania
od lotnisk

Oferujemy naszym klientom pomoc w uzyskaniu odszkodowań za wprowadzenie obszaru organicznego użytkowania wokół lotnisk, które znacząco oddziałują na środowisko. Utworzenie takiego obszaru związane jest w przypadku portów lotniczych z nadmiernym hałasem emitowanym podczas startu i lądowania samolotów.

Wprowadzenie tego rodzaju stref ogranicza możliwości właścicieli w zakresie dysponowania własną nieruchomością, co z całą pewnością ma wpływ na wartość posiadanych nieruchomości.