Dziedziczenie nieruchomości – dział spadku

Dziedziczenie nieruchomości – dział spadku? W świetle polskiego prawa istnieją dwie drogi, prowadzące do dziedziczenia spadku po osobie zmarłej. Pierwszą z nich jest ustawa – tzw. dziedziczenie ustawowe, natomiast drugą testament – tzw. dziedziczenie testamentowe. W sytuacji, w której spadkodawca nie pozostawił po swojej śmierci testamentu dochodzi do dziedziczenia ustawowego. Kolejność [...]

Czytaj więcej

JAK UZYSKAĆ ODSZKODOWANIE ZWIĄZANE Z HAŁASEM LOTNICZYM?

  W pierwszej kolejności należy przenalizować przepisy uchwały wprowadzającej Obszar Ograniczonego Użytkowania. W uchwałach tych najczęściej wprowadzane są dwie strefy, a ich przepisy przewidują odrębny charakter ograniczeń, które nakładane są na nieruchomości znajdujące się w każdej z nich. Po określeniu czy Twoja nieruchomość znajduje się w Obszarze i którą strefą jest [...]

Czytaj więcej

LOTISKO HAŁASUJE? PRZYSŁUGUJĄ CI DWA ODSZKODOWANIA!

  Na terenach narażonych na hałas lotniczy wydziela się Obszary Ograniczonego Użytkowania. Są to strefy ochronne obejmujące nieruchomości wystawionych na nadmierne oddziaływanie hałasu, który mimo zastosowanych rozwiązań technicznych i organizacyjnych nie mieści się w standardach jakości środowiska. Ustawodawca w Prawie Ochrony Środowiska[1] wprowadził dwie podstawy odpowiedzialności lotnisk, które stanowią dwa [...]

Czytaj więcej

Dwie emerytury dla byłych żołnierzy

Zakład Ubezpieczeń Społecznych pomimo korzystnych wyroków sądów ubezpieczeń społecznych dalej nie chce wypłacać podwójnej emerytury dla byłych żołnierzy wskazując, że może być mu wypłacane tylko jedno świadczenie emerytalne. Zakład Ubezpieczeń Społecznych zawiesza przyznane emerytury żołnierzom zawodowym, którzy wstąpili do służby przed 2 stycznia 1999 r. jeśli mają ustalone prawo do [...]

Czytaj więcej