ODSETKI OD EMERYTURY POLICYJNEJ OBNIŻONEJ NA PODSTAWIE USTAWY DEZUBEKIZACYJNEJ

W związku z pozytywnym zakończeniem licznych postępowań sądowych przeciwko ZER o wypłatę emerytury w poprawnej i należnej policjantom wysokości, pojawiło się nowe zagadnienie prawne dotyczące możliwości dochodzenia odsetek ustawowych od świadczeń które policjanci bezprawnie nie otrzymywali przez lata. Do tego zagadnienia stosuje się rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie [...]

Czytaj więcej

Dziedziczenie nieruchomości – dział spadku

Dziedziczenie nieruchomości – dział spadku? W świetle polskiego prawa istnieją dwie drogi, prowadzące do dziedziczenia spadku po osobie zmarłej. Pierwszą z nich jest ustawa – tzw. dziedziczenie ustawowe, natomiast drugą testament – tzw. dziedziczenie testamentowe. W sytuacji, w której spadkodawca nie pozostawił po swojej śmierci testamentu dochodzi do dziedziczenia ustawowego. Kolejność [...]

Czytaj więcej

Dwie emerytury dla byłych żołnierzy

Zakład Ubezpieczeń Społecznych pomimo korzystnych wyroków sądów ubezpieczeń społecznych dalej nie chce wypłacać podwójnej emerytury dla byłych żołnierzy wskazując, że może być mu wypłacane tylko jedno świadczenie emerytalne. Zakład Ubezpieczeń Społecznych zawiesza przyznane emerytury żołnierzom zawodowym, którzy wstąpili do służby przed 2 stycznia 1999 r. jeśli mają ustalone prawo do [...]

Czytaj więcej