LOTISKO HAŁASUJE? PRZYSŁUGUJĄ CI DWA ODSZKODOWANIA!

 

Na terenach narażonych na hałas lotniczy wydziela się Obszary Ograniczonego Użytkowania. Są to strefy ochronne obejmujące nieruchomości wystawionych na nadmierne oddziaływanie hałasu, który mimo zastosowanych rozwiązań technicznych i organizacyjnych nie mieści się w standardach jakości środowiska.

Ustawodawca w Prawie Ochrony Środowiska[1] wprowadził dwie podstawy odpowiedzialności lotnisk, które stanowią dwa odrębne tytuły do uzyskania dwóch odrębnych odszkodowań.

Po pierwsze zgodnie z art. 129 ust. 2 Prawa Ochrony Środowiska właściciel lub użytkownik wieczysty nieruchomości znajdującej się w takim obszarze może żądać odszkodowania za poniesioną szkodę, szkoda ta obejmuje również zmniejszenie wartości nieruchomości. Zatem jeśli Twoja nieruchomość znajduje się w takiej strefie, to istnieje wysoka szansa na to, że straciła na wartości. Tę stratę powinno Ci zwrócić lotnisko.

Po drugie art. 136 ust 3 Prawa Ochrony Środowiska wskazuje, iż dodatkową szkodą są także koszty poniesione w celu wypełnienia wymagań technicznych określonych na obszarze ograniczonego użytkowania przez istniejące budynki, nawet w przypadku braku obowiązku podjęcia działań w tym zakresie. Oznacza to, że jeśli dokonujesz modernizacji akustycznej budynku w celu obniżenia hałasu wdzierającego się do środka, lotnisko powinno zwrócić również koszty tej modernizacji. Na ten moment sądy stoją na stanowisku, iż kosztów tych nie trzeba nawet ponosić przed uzyskaniem odszkodowania z tego tytułu.

Istnieje zatem szansa na uzyskanie dwóch odszkodowań. Sytuacja oczywiście jest dynamiczna, a kwestie szczegółowe i szanse korzystnego wyroku muszą być badane indywidualnie przy każdym przypadku.

Nasza Kancelaria z chęcią pochyli się nad Twoją sprawą. Pomożemy Ci ocenić szanse i przeprowadzimy przez całe postępowania, aż do wydania prawomocnego wyroku.

[1] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1973).